Algemene voorwaarden
Dit zijn 18 plus sites minderjarigen zijn niet toegelaten , ook niet om de website s te bekijken en dergelijke. Door te registreren of en te surfen op Betaaldate.be of – nl of - com of op Betaaldates.be of – nl of - com aanvaard je de regels van deze website.

Door het aanmaken van een gratis account, gratis of betaalde advertentie en/of gratis profiel op betaaldate.be of – nl of - com of op Betaaldates.be of – nl of - com ga je akkoord met de algemene voorwaarden zoals die gelden voor advertenties en profielen op onze sites... Jij bent zelf volledig verantwoordelijk voor de inhoud van je profiel en alle vormen van contact.
Door jezelf in te schrijven met een eigen advertentie en of profielpagina verklaar je dat de geleverde persoonlijke gegevens correct, nauwkeurig en allerminst bedrieglijk zijn. Je beschikt over de wettelijke handelingsbekwaamheid om een overeenkomst zoals deze af te sluiten.

Deze algemene gebruikers voorwaarden zijn van toepassing op ieder gebruik van de website www.betaaldate.be of – nl of - com of op Betaaldates.be of – nl of - com welke eigendom is van Media Mejia.

 1. Om lid te mogen worden van Betaaldate, moet je minimaal achttien / 18 jaar zijn.
 2. Profielpagina’s en advertenties op Betaaldate.nl of – nl of - com of op Betaaldates.be of – nl of - com zijn persoonlijk en niet overdraagbaar.
 3. Betaaldate.be of – nl of - com of op Betaaldates.be of – nl of - com behoudt zich het recht voor leden te weigeren zonder opgaaf van redenen.
 4. Je mag meerdere accounts aanmaken op Betaaldate.be of – nl of - com of op Betaaldates.be of – nl of - com op meerdere namen maar je kan maar eenmaal gebruik te maken van een  kennismakingsperiode en/of aanbiedingen.
 5. Het gebruik van nicknames of logins enerzijds en wachtwoorden of toegangscodes anderzijds valt onder de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van de gebruiker, die zich ertoe verbindt het geheime en vertrouwelijke karakter ervan te bewaren.
 6. Opgave van persoonlijke informatie is vrijwillig. De informatie die u opgeeft zal worden gebruikt voor het zoekproces, dat wil zeggen dat op basis van een profiel dat u aan Betaaldate.be of nl of com of of op Betaaldates.be of – nl of - com opgeeft, gezocht kan worden in de database met alle verzamelde gegevens (waaronder die van u). Een lijst met de ingegeven gegevens zal worden getoond op het scherm van de zoekende klant. Alle door de kandidaat opgegeven informatie, van directe contactgegevens is op dat moment opvraagbaar.
 7. Club en of Bar en of Prive huizen of massage salon kunnen meerdere advertenties plaatsen van hun medewerkers mits zij toestemming hebben van hun medewerkers die bij hun werkzaam zijn,en de eigenaar of eigenaars van Club of Bar of prive huis of massage salon zijn geheel aansprakelijk voor de opgegeven advertentie´s of profielen websites.

Links naar andere sites
Betaaldate.nl of – nl of - com of op Betaaldates.be of – nl of - com laat geregistreerden toe om links te leggen naar hun eigen website (mits ze voldoen aan de gebruikersvoorwaarden).Het is NIET toegestaan links of reclame te maken voor andere advertentie of profielensites die niet eigendom zijn van Media Mejia.  Daarnaast legt Betaaldate.nl of – nl of - com of op Betaaldates.be of – nl of - com zelf ook linken naar andere websites (bv. linkpartners). In beide gevallen is Betaaldate.nl of – nl of - com of op Betaaldates.be of – nl of - com niet verantwoordelijk voor eventuele illegale content op de website van de gelinkte websites.

Er zijn drie soorten advertenties:

 1. Gratis Advertentie met of zonder profiel link ,deze advertenties staan achter de betaalde advertenties.
 2. Betaalde advertentie 1 credit 2,00 euro  met of zonder profiel link word je bovenaan geplaatst,steeds de volgende betaalde advertentie word bovenaangeplaatst en schuift jou advertentie op, en je advertentie is 6 uur zichtbaar op hoofd site onder ----- Actuele omhoog geplaatste advertenties ----- Tevens ook zichtbaar onder advertentie´s die gasten bekijken.
 3. Super betaalde banner advertentie plaatsen met link naar jou website, aan bovenkant en zijkant steeds wisselend op die posities en ook zichtbaar als gasten een advertentie bekijken aan rechterkant te zien. 1 credit 2,00 voor 12 uur en direct kun je deze advertentie banner ook direct voor 1 of 2 dagen of 1 week of 1 maand plaatsen.

Het plaatsen van gratis of betaalde advertenties, het bekijken en reageren op advertenties op Betaaldate.be of – nl of - com of op Betaaldates.be of – nl of - com is gratis! Om je advertentie extra onder de aandacht te brengen kun je de opvalmogelijkheden gebruiken. Dit kan met credits en/of via elektronisch afrekenen. Credits kunnen uitsluitend tegen betaling worden aangeschaft. 1 credit kost 2,00 euro.

Traffic verzorging  bezoekers naar betaaldate.be nl of com
Betaaldate of  betaaldates word door Media Mejia gerund en de bezoekers kunnen worden verkregen door  speciale wijze naar de website toegebracht door middel van betaalde of onbetaalde  Internet reclame, internet portals websites gelinkt, reclame op autos, reclame overal door het land, reclame borden langs wegen, gratis of betaalde advertenties, door gelinkte gratis of betaalde websites, door promotie middelen zoals pennen reclame,tv reclame of radio reclame en meer alles gelinkt naar www.betaaldate.be of www.betaaldate.nl of www.betaaldate.com of www.betaaldates.be of www.betaaldates.nl of www.betaaldates.com of www.betaaldames.nl 

Auteursrecht
Copyright Media Mejia © Alle rechten voorbehouden. Alle teksten, foto's, beelden, tekeningen en grafieken op Betaaldate.be of – nl of - com of op Betaaldates.be of – nl of - com zijn auteursrechtelijk beschermd. Een bredere verspreiding kan enkel na toestemming van Media Mejia.
Alle content die door jou op Betaaldate.be of – nl of - com of op Betaaldates.be of – nl of - com wordt aangeboden, mag door Media Mejia op iedere wijze worden gebruikt, gereproduceerd, bewerkt, vermenigvuldigd, gedistribueerd, verkocht en op alle mogelijke manieren openbaar gemaakt, zonder hiervoor eerst toestemming van jou te verkrijgen. Je gaat ermee akkoord dat Media Mejia voor het hiervoor genoemde gebruik geen vergoeding aan jou verschuldigd is.
Iedereen kan een link leggen naar deze website of naar individuele producten of pagina's op de website. Hiervoor is geen toestemming vereist, tenzij gebruik gemaakt wordt van de frame-techniek en/of het voor de bezoeker onduidelijk wordt op welke website hij/zij zich bevindt.

Jij mag via Betaaldate.be of – nl of - com of op Betaaldates.be of – nl of - com alleen content voor publicatie aanbieden wanneer die content jouw eigendom is. Publiek gemaakte gegevens mogen geen inbreuk inhouden op auteurs-, octrooi- of merkenrechten, handelsgeheimen of andere eigendoms-, intellectuele-, privacy-, persoonlijkheids- of publiciteitsrechten van een derde partij. Publiceer je toch foto's waarvan je niet over de benodigde rechten beschikt, dan kan Media Mejia hiervoor geen verantwoordelijkheid aanvaarden.

In geval van conflict met een of meerdere andere leden of met derden, zal je Media Mejia vrijwaren van alle aanspraken en schadevergoedingen, actuele en toekomstige, van om het even welke aard ook, voorzienbare en onvoorziene, bekende en onbekende, gekende en ongekende, die voortvloeien uit of in verband staan met het conflict.

Controle Profielen - Advertenties
Betaaldate.be of – nl of - com of op Betaaldates.be of – nl of - com heeft te allen tijde het recht profielen of advertenties op deze site te verwijderen of aan te passen, evenals leden of bezoekers totale toegang te ontzeggen voor bepaalde of onbepaalde tijd.
Media Mejia - Betaaldate.be of – nl of - com of op Betaaldates.be of – nl of - com behoudt zich het recht voor aangifte te doen bij de politie of locale instanties in Uw plaats of in de plaats van vestiging van Media Mejia indien strafbare feiten plaatsvinden. Hierbij zal Media Mejia - Betaaldate.be of – nl of - com of op Betaaldates.be of – nl of - com alle beschikbare persoonsgegevens melden.

Uit veiligheidsoverwegingen logt Betaaldate.be of – nl of - com of op Betaaldates.be of – nl of - com het ip-adres van uw computeraansluiting. Betaaldate.be of – nl of - com of op Betaaldates.be of – nl of - com behoudt zich het recht voor om, in geval van misbruik, aan de hand van het ip-adres gegevens over u en uw aansluiting te achterhalen.

Aansprakelijkheid
VOORBEHOUD VAN ALLE RECHT EN MIDDELEN - AFWIJZING VAN VERANTWOORDELIJKHEID EN BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID MET BETREKKING TOT DE INHOUD OF DE AARD VAN DE PUBLICATIES.

Alle rechten zijn steeds voorbehouden, tenzij in geval van uitdrukkelijke afstand. Media Mejia wijst alle verantwoordelijkheid af en beperkt haar aansprakelijkheid tot het wettelijke minimum voor wat betreft de inhoud of de aard van de publicaties; of de schade die er uit zou kunnen voortvloeien.
Media Mejia kan niet waarborgen dat de websites ononderbroken of foutloos zal functioneren. Media Mejia geeft geen waarborgen met betrekking tot de resultaten die zouden kunnen bekomen worden bij het gebruik van deze website of websites, noch de juistheid of de betrouwbaarheid van de informatie die er verkregen wordt. Deze website´s worden door Media Mejia ter beschikking gesteld op een "as is" en "as available" basis.
Media Mejia legt geen verklaringen af of geeft geen enkele waarborg, duidelijk of impliciet, in verband met het functioneren van de website, de informatie, de inhoud, de materialen of de producten die in deze website worden voorgesteld. In zoverre de wet dit toestaat, wijst Media Mejia elke waarborg af, duidelijk of impliciet, omvattend maar niet beperkt tot impliciete waarborgen van verkoopbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel.
Media Mejia zal niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade voortkomend uit het gebruik van haar website, omvattend maar niet beperkt tot rechtstreekse, resulterende of onrechtstreekse schade.
Als gebruiker aanvaard je ontegensprekelijk de volle aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid van je eigen publicaties en/of je eigen profielpagina. Je bent dus niet alleen aansprakelijk en verantwoordelijk voor de items die je zelf publiceert op je pagina, blog, fotoalbum, etcetera.
De (externe) links naar andere websites, inclusief buttons, banners en tekstlinks, vallen onder de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van de bestemming van de links. Media Mejia kan het linken naar andere websites voorkomen en kan vervolging instellen indien deze niet overeenstemmen met het persoonlijk, normaal en commercieel gebruik.

Betalingsvoorwaarden
Alle prijzen zijn inclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd.
Betaaldate.be of – nl of - com of op Betaaldates.be of – nl of - com behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande aankondiging inschrijvingsvereisten en tarieven van diensten of producten die op de site worden aangeboden te wijzigen.
Het is niet mogelijk om restitutie te krijgen van verschuldigde betalingen. Onder meer in de volgende gevallen zijn lidmaatschapsgelden niet terugvorderbaar: wanneer u uw account, advertentie of profielpagina beëindigt binnen de overeenkomstige termijn omdat verdere continuering op Betaaldate.be of – nl of - com niet meer gewenst is; wanneer Betaaldate.be of – nl of - com of op Betaaldates.be of – nl of - com niet, of niet volledig, beschikbaar is. Wanneer uw account door Betaaldate.be of – nl of - com of op Betaaldates.be of – nl of - com wordt beëindigd.

Bij Betaaldate.be of – nl of - com of op Betaaldates.be of – nl of - com worden geen adresgegevens geregistreerd anders dan voor eventuele betalingen. Betalings- of eventuele creditcardgegevens worden zodra u tot betaling overgaat, volledig onder bankgeheim behandeld.


PRIVACY POLICY
Deze privacy policy maakt deel uit van onze algemene voorwaarden. Elk gebruik van Betaaldate.be of – nl of - com of op Betaaldates.be of – nl of - com houdt in dat je akkoord gaat met deze privacy policy.
Betaaldate.be of – nl of - com of op Betaaldates.be of – nl of - com respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en andere gekoppelde sites en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.
Doeleinden waarvoor we jouw persoonlijke gegevens gebruiken


We gebruiken je persoonlijke gegevens om:

 • de informatie te publiceren die je zelf publiek maakt;
 • je de website correct te laten gebruiken overeenkomstig je instellingen;
 • je berichten te sturen over de website, evenals onze andere producten en diensten;
 • je gerichte publiciteit aan te bieden;
 • fraude en schendingen van onze gedragscode te onderzoeken;
 • anonieme statistieken over de (gebruikers van de) website te genereren, de website te verbeteren of statistische informatie aan derden mee te delen.
  Hoe jouw persoonlijke gegevens gedeeld worden met derden
 • Derden hebben toegang tot alle informatie die je zelf publiek maakt.
 • Net zoals jij houden we niet van spam. Je e-mailadres geven we nooit door aan derden.
 • Alle andere persoonlijke gegevens delen we nooit met derden, behalve in geval van illegaal gebruik, of op verzoek van de gerechtelijke autoriteiten.

Gedragscode
Om iedereen plezier te laten beleven aan Betaaldate.be of – nl of – com of op Betaaldates.be of – nl of - com Advertentie´s en – of  profielen moet je je minstens aan enkele regels houden. Betaaldate.be of – nl of - com of op Betaaldates.be of – nl of - com is geen plek die vrij van wetgeving is! Als je je niet aan de regels houdt, word je gewaarschuwd, tijdelijk gedeactiveerd of je profiel cq advertentie wordt indien nodig verwijderd.
Jij kunt ons erbij helpen, dat de regels ook door iedereen worden nageleefd. De meldknop ‘meld misbruik’ vind je op de profielpagina en of advertentie pagina van iedere gebruiker.
Het is strikt verboden om boodschappen of beelden waar dan ook op je advertentie of op je profielpagina te plaatsen met een inhoud die schadelijk, bedreigend, misleidend, lasterlijk, haatdragend, agressief, racistisch, beledigend of gewelddadig is. Het is eveneens verboden om je advertentie of profielpagina te gebruiken voor politieke, religieuze of strafbare doeleinden.
Onderstaande gedrag en teksten in profielen en advertenties accepteren wij niet.

 • Pedofilie Wij accepteren geen enkele profielpagina of advertentie met daarin foto’s van minderjarige en/of teksten waar minderjarigen worden gevraagd en/of aangeboden. Ook profielen en advertenties waar gevraagd wordt naar families, neefjes, nichtjes, etc. accepteren wij niet. In alle gevallen van melding van pedofilie of gedrag wat neigt naar pedofilie doen wij aangifte bij de politie of locale instanties en word je ip adres doorgegeven.
 • Racisme en discriminatie Op Betaaldate.be of – nl of - com of op Betaaldates.be of – nl of - com is het volgende verboden: racistische en-of nazistische uitlatingen doen, beelden of foto´s plaatsen of mensen te beledigen.
 • Laster, stalken, misbruik van de naam of beeltenis, misbruik van vertrouwen, etc. zijn bij wet verboden en strafbaar gesteld. Scheldpartijen, grove beledigingen, het misbruiken van andermans naam of foto, lasterlijke en eerrovende praktijken zijn ook op Betaaldate.be of – nl of - com of op Betaaldates.be of – nl of - com verboden.
 • Schending van de intellectuele eigendommen Je mag op Betaaldate.be of – nl of - com of op Betaaldates.be of – nl of - com alleen materiaal (foto's, teksten, muziek, films, etc.) voor publicatie aanbieden wanneer je daar de nodige (auteurs)rechten voor bezit. Publiceer je toch materiaal waarvoor je niet over de benodigde rechten beschikt, dan kan Media Mejia hiervoor niet verantwoordelijk gesteld worden. Media Mejia kan reageren met sancties wanneer ze er op de hoogte van wordt gesteld dat jouw materiaal een inbreuk vormt op de rechten van derden.
 • Storen van de openbare orde op de website houdt in dat onder meer spamming, het sturen van ongevraagde reclame of kettingbrieven, via privé of publieke berichten of uitingen vervolgd kan worden en een vergoeding word gevraagt van 100.000 euro.
 • Hacken of poging tot hacken van Betaaldate.be of – nl of - com of op Betaaldates.be of – nl of - com of van een persoonlijk account van een Betaaldate.be of – nl of - com of op Betaaldates.be of – nl of - com gebruiker is uiterst strafbaar. In dit geval halen wij er zonder uitzondering, ook bij minderjarigen, onmiddellijk de politie bij. Je riskeert een gevangenisstraf of zware boete, we claimen dan minimaal 100.000 euro tot 300.000 euro.
  In alle (afwijkende) gevallen kan Media Mejia & zelf het initiatief nemen om een einde te stellen aan verboden praktijken. Indien men zich niet aan de regels houdt zal dit leiden tot een (tijdelijke of permanente) ban zonder recht of aanspraak op teruggave van de kosten van een advertentie of  profielpagina of gederfde inkomsten.
  Media Mejia werkt in alle gevallen nauw samen met Politie nl of be.

Slotbepaling
Mochten afzonderlijke bepalingen van deze algemene voorwaarden geheel of ten dele ongeldig zijn, dan raakt dit de rechtsgeldigheid van de rest van de overeenkomst niet.
Op deze overeenkomst is het Nederlandse recht van toepassing. Indien het tussen partijen tot een geschil komt, zal de Rechtbank te Maastricht bevoegd zijn van dit geschil kennis te nemen.
Landgraaf, 29 Januarie 2014

KVK nummer: 59810629 - BTW nummer: 453623323B01 - Copyright 2020 Media Mejia

private-girls

Wommelgem

0479388782
Naar mijn website